หน้าแรก | ประวัติวัด | การปกครอง | การศึกษา | การเผยแผ่ | สาธารณูปการณ์ | สาธารณสงเคราะห์ | ติดต่อวัด    

พุทธศาสนิกชน-อุบาสกอุบาสิกา สามารถติดต่อ สอบถามทางวัด
ได้ตามที่อยู่-เบอร์โทรศัพท์-หรือ E-mail ดังนี้

ที่อยู่/Address
Wat Phrathat Doi Suthep USA

2948 Chino Hills Pkwy., Chino Hills, CA 91709-4286


โทร/Tel: / แฟกซ์/Fax:
(909) 606-9502

อีเมล/E-mail:
watchino18@gmail.com, watchino@hotmail.com

MAP & Direction
Direction to Wat Phrathat Doi Suthep USA


Dynamic location map:
use slide bar to zoom in-out 


Copyright© by Bhuddist temple of Chino Hills