หน้าแรก | ประวัติวัด | การปกครอง | การศึกษา | การเผยแผ่ | สาธารณูปการณ์ | สาธารณสงเคราะห์ | ติดต่อวัด    

การเผยแผ่ธรรม วัดพุทธิชิโนฮิลส์ เมืองชิโนฮิลส์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
-โครงการธรรมสัญจรสำหรับชาวต่างชาติ (Meditation Workshop)
-โครงการอบรมวิปัสสนา-กรรมฐาน ฝึกสมาธิ เจริญจิตภาวนา
-โครงการปฏิบัติธรรมบวชชี-พราหมณ์ ในวันสำคัญต่างๆ
-โครงการเทศน์ประจำวันอาทิตย์
-โครงการเทศน์มหาชาติชาดก (ภายในพรรษา)

Copyright© by Bhuddist temple of Chino Hills